Associació Catalana de Consellers
de Seguretat

QUI SOM

Aquesta associació té per finalitat agrupar als Consellers de Seguretat de Catalunya per a mantenir-los al dia pel que fa a les seves necessitats i inquietuds. No cal dir, doncs, que el requisit indispensable per a formar-hi part és tenir aprovat l'examen segons el REIAL DECRET 97/2014, de 14 de febrer, que regula les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en el territori espanyol.


OBJECTIUS

 • Fomentar la solidaritat dels afiliats promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.
 • Augmentar el nivell de formació específic, amb la voluntat de disminuir els accidents relacionats amb càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
 • Mantenir el contacte necessari, tracte amb altres organitzacions afins, administracions i autoritats implicades de qualsevol àmbit territorial.
 • Representar tots els seus afiliats, contribuint a la defensa i la promoció dels seus interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius, que li són propis.
 • Coordinar-se amb Associacions de Consellers de Seguretat d’altres Comunitats Autònomes a través de la Federació.
 • Promoure el desenvolupament de l’esperit de servei cap a tots els membres associats sense ànim de lucre.

SERVEIS

JORNADES FORMATIVES

Jornades formatives sobre les novetats legislatives (ADR, LOTT, NORMATIVA NACIONAL, CLP/REACH,EXAMENS, etc) i altres necessitats pràctiques (CÀRREGA/DESCÀRREGA, FORMACIÓ, MANUALS, etc.) que el Conseller de seguretat necessita per a la seva activitat diària.

FÒRUM

El Fòrum de l'ACCS dóna la possibilitat a tots els associats de comunicar-se i de transmetre inquietuds. És el punt de trobada amb altres consellers de Seguretat de Catalunya per consultar dubtes, sol·licitar ajudes i per a realitzar qualsevol comentari d'interès. Es compartiran notícies, accidents, nova legislació, nous cursos i qualsevol tema relacionat amb la seguretat en el transport de matèries perilloses. A través del fòrum, NO es podran posar ofertes i demandes de treball relacionat amb el Conseller de Seguretat ja que tenim una secció especial per això.

Podeu consultar aqui les condicions d´ús del nostre fòrum.

BORSA DE TREBALL

Dins de l'associació tenim una borsa de treball interna exclusiva pels associats, on les empreses que necessiten contractar un Conseller de Seguretat poden penjar el seu anunci enviant un e-mail a info@accscat.com amb les dades que volen publicitar, persona de contacte i l’oferta que ofereixen.

L’ACCS penja els anuncis d’empreses que busquen Consellers de Seguretat a la zona on tenen accés tots els associats. Si ets associat clica aquí.

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL CONSELLERS DE SEGURETAT (no inclosa en la quota de la ACCS, s'ha de contractar a part)

Aquesta assegurança té com a objecte garantir a l'assegurat, dins dels límits estipulats, el pagament de les indemnitzacions que pugui resultar civilment responsable pels danys ocasionats a clients o a tercers legitimats, deguts a errors o faltes comesos per l'assegurat, durant la vigència de la pòlissa, en l'exercici de l'activitat professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable, tal com ve definida en el Reial Decret 1566/1999, de 8 d'octubre. Tindran la consideració d'assegurats les persones nominades en pòlissa i, en cas d'actuar com socis o representants d'una persona jurídica, aquesta i els seus empleats. Podeu consultar aquí la pòlissa.

ELS ASSOCIATS

Poden formar part de l’associació totes les persones que siguin Consellers de Seguretat i estiguin en possessió del document acreditatiu, sempre que desenvolupin la seva activitat o que tinguin la seva residència habitual a Catalunya. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva (inscripció/alta soci a través de la web) la qual prendrà una decisió respecte el tema en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

La quota de l'Associació Catalana ACCS és de 135 euros anuals, quota de gener a desembre.


INSCRIPCIÓ
FORMES D'INSCRIPCIÓ

1ª OPCIÓ:
Fer una transferència de l'import de la quota anual al compte bancari de l'ACCS: ES34-2100-0009-7502-0163-3814 indicant el nom del associat i l’empresa si s’escau.

2ª OPCIÓ:
Donar-nos el seu número de compte per poder passar-li el rebut de la quota anual pel banc, previ avís de cobrament.

Per donar-te d'alta, has d'omplir el formulari que trobaràs aqui

LA JUNTA


Membres de la Junta ACCS

Juan Antoni Balbín

President


Rosa Beaus Romero

Vicepresidenta


Laia Mestre Suñé

Secretària


Juan Manuel Díaz Pagés

Tresorer


Vocals:

 • Marta López Prieto
 • Núria Anguita
 • Otto Bracke
 • Albert Romero
 • Josep Mª Rosell
 • Antoni Rodriguez
 • Josep Miquel Becerra
 • Miguel Angel Moreno
 • Vicent Salom Ferreres
Membres de la Junta ACCS:

Podeu enviar les vostres propostes formals que seran presentades a la propera reunió de JUNTA DIRECTIVA enviant un e-mail a la Secretaria de l’ACCS: laia@accscat.com.

COMISSIONS DE TREBALL

Us presentem els grups de treball, comissions, entre els membres de la Junta que ens ajuda molt al dia a dia de les feines concretes que cada membre té encomanades.

COMISSIONS ACCS
1. Formació dels consellers i altres normatives que afecten al sector.
2. Manteniment de la WEB ACCS.
3. Denuncies referents a les mercaderies perilloses.
4. Relacions exteriors de l’ACCS (Administració i altres col•lectius).

LA SECRETARIA

Actualment l’ACCS té contractada a l’empresa GESTRAM TRAMITACIÓN TÉCNICA, SL com a Secretaria de l’associació segons art.16.g) dels Estatuts.

La Secretaria coordina tota la feina que ha de fer l’ACCS, el despatx on hi ha la secretaria hi ha la seu de l’ACCS i és on juntament amb un equip de vàries persones entre ells 3 Consellers de seguretat, hi ha un servei telefònic amb horari d’oficina per atendre als associats.

A la seu de l’ACCS hi ha una sala de reunions per a 15 persones aproximadament on es realitzen les reunions periòdiques de la Junta Directiva, on es reben als associats que volen una atenció personalitzada i de la qual es pot disposar per a qualsevol reunió que l’ACCS vulguin fer.

secretaria
MªÀngels del departament de comptabilitat.

FEDERACIÓ I ASSOCIACIONS

Actualment la Federació FEDECOS està formada per set associacions de diferents Comunitats Autònomes (Aragó, Canàries, Castella i Lleó, Catalunya, Navarra, La Rioja, País Basc).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies