CONSELLER DE SEGURETAT- TAXES EXAMEN


Les taxes  per fer les proves  a Catalunya son de
26,55 € per cada modalitat (2011).

Les sol·licituds que es presentin per Internet comptaran amb una bonificació del 10% sobre la taxa d'inscripció a les proves.

Les persones inscrites a la primera convocatòria, en qualsevol de les modalitats i que no hagin aprovat, o no s'hagin presentat a la prova, podran presentar-se a la segona convocatòria sense necessitat de tornar a fer la inscripció ni de tornar a fer el pagament de la taxa, sempre que es tracti de la mateixa modalitat. Si es tracta d'una prova de renovació, serà vàlida sempre i quan no hagi expirat la vigència del certificat.

Associació Catalana de Consellers de Seguretat | Plaça Onze de Setembre, 13 2ºB | 93 870 64 54 / 93 870 64 51 | 08400 Granollers (BCN)