CONSELLER DE SEGURETAT- PREGUNTES EXAMEN


COM JA SABEU A L’EXAMEN DE CONSELLER DE SEGURETAT CAL SUPERAR DUES PROVES:

- 1ª PROVA: 50 preguntes tipus text amb quatre respostes alternatives

- 2ª PROVA: Cas pràctic

Podeu consultar el banc de preguntes al següent link del Ministeri de Foment: 
Associació Catalana de Consellers de Seguretat | Plaça Onze de Setembre, 13 2ºB | 93 870 64 54 / 93 870 64 51 | 08400 Granollers (BCN) Disseny creasites