CONSELLER DE SEGURETAT- MODALITAT DE PROVES


Modalitats d´examen al que es pot presentar:

  1. Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9: matèries sòlides i líquides contingudes en l'enumeració de cadascuna de les classes de l'Acord europeu de transport de mercaderies perilloses (ADR)

  2. Classe 2: gasos

  3. Classe 7: radioactius

  4. Classe 1: explosius

  5. Totes les classes

  6. Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de les Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (gasolina), 1223 (querosè), UN 3475, cartutxos de piles de combustible i el combustible d'aviació classificat en el número. UN1268 ò 1863

Documento sin título
[ Estàs conectat com: ](Desconectar)

Documento sin título
Associació Catalana de Consellers de Seguretat | Plaça Onze de Setembre, 13 2ºB | 93 870 64 54 / 93 870 64 51 | 08400 Granollers (BCN)