Documento sin título
[ Estàs conectat com: visitant ]

CONSELLER DE SEGURETAT- EXAMEN


Els exàmens seran duts a terme per les Comunitats Autònomes, i seran aquestes els qui dintre del termini i en la forma escaient publiquin en el Diari Oficial corresponent la convocatòria de les proves.

Les proves a superar seran dues:

• 1ª Prova: 50 preguntes tipus test en relació amb la manera de transport i especialitat escollida, amb quatre respostes alternatives, havent de contestar correctament un mínim de 25 per superar-la.

• 2ª Prova: Un supòsit pràctic relatiu a la manera de transport i especialitat escollida.

Associació Catalana de Consellers de Seguretat | Plaça Onze de Setembre, 13 2ºB | 93 870 64 54 / 93 870 64 51 | 08400 Granollers (BCN) Disseny creasites