Documento sin título
[ Estàs conectat com: ](Desconectar)

Documento sin título
CONSELLER DE SEGURETAT- DOCUMENTACIÓ EXAMENS


Documentació que cal aportar el dia de la prova:

  • El DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de la persona en el cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, el passaport o el permís de conduir.

  • La documentació que acrediti que la persona té el domicili habitual a Catalunya.

  • La carta de pagament dels drets d'examen, degudament validada per l'entitat bancària.

Associació Catalana de Consellers de Seguretat | Plaça Onze de Setembre, 13 2ºB | 93 870 64 54 / 93 870 64 51 | 08400 Granollers (BCN) Disseny creasites